Natural horsemanship

Hippotherapie

Heel veel mensen kampen met problemen zoals angst, weinig zelfvertrouwen, stress ,tot burn -out of zelfs depressies.

Deze beperkingen kunnen door hippotherapie aangepakt worden en u uitzicht bieden waardoor u terug de nodige rust en de juiste richting voor uzelf kan vinden.

Ikzelf heb door hippotherapie een hele transformatie ondergaan op psychisch vlak en wil daardoor mijn ervaring en kennis doorgeven aan mensen die daar nood aan hebben.

Hippotherapie is kortweg gezegd de interactie tussen mens en paard waar u gespiegeld wordt door de paarden.

De paarden die kuddedieren zijn, eveneens vlucht – en prooidieren, zijn daardoor de meest aangewezen dieren om u de juiste inzichten te bieden en daardoor te kunnen doen groeien naar een betere levenskwaliteit.

Paarden denken niet maar reageren enkel op situaties, en door onze dikwijls ongekende lichaamstaal reageren de paarden altijd op de juiste manier. Dat is heel gemakkelijk te verklaren omdat de paarden heel dicht bij de essentie staan van het leven, ze zijn alleen maar bezig met overleven, dus eten, drinken, voorplanten en slapen.

Door deze levensessentie zijn zij ook steeds bezig met observeren, zowel van de omgeving als van elkaar. Ze weten perfect wie in de kudde de sterkste en wie de zwakste is, zowel fysiek als mentaal.

Paarden leren ons door te tonen hoe ze in een kudde functioneren, zorg te dragen voor ons zelf, eerst voor ons zelf en dan pas voor de anderen.

Paarden kunnen niet voor anderen zorgen, enkele voor zichzelf, maar door samen te blijven hebben  ze in het wild de meeste kans om te overleven, vandaar dat termen zoals vriendelijkheid en beleefdheid niet bestaan onder paarden maar wel RESPECT.

Door hippotherapie wordt u geconfronteerd met uzelf en met uw groeikansen. Wat er gebeurt tussen u en de paarden ga ik dan gaan vertalen naar persoonlijke inzichten en door het aanbieden van aangepaste oefeningen krijgt u uitzicht op een betere levenskwaliteit.

Hippotherapie wordt gegeven in sessies van 2 uur en kan zeker ook voor mensen die angst hebben van paarden. Niemand wordt tot iets verplicht en alles wordt opgebouwd volgens het aankunnen van de persoon zelf. Het aantal sessies wordt  door u bepaald, niemand wordt verplicht om een reeks sessies te volgen, en beslist zelf hoeveel tijd  er tussen de sessies genomen wordt.

Bevrijd uzelf en geef u de groeikansen die uw leven op het juiste spoor brengen.