Privacybeleid

ALGEMEEN


Deze website en alle inhoud is eigendom van Albergo Cavalo. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

CONTACTGEGEVENS


Adres maatschappelijk zetel:

Warande 16A
9982 Sint Jan in Eremo, 9982


Telefoon: +32(0)478585756


E-mail: info@albergo-cavalo.be


Zaakvoerder: Geert Huyghe


Ondernemingsnummer: BE0455452612

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Albergo Cavalo of vermelde rechthoudende derden.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


ALBERGO CAVALO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ALBERGO CAVALO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


ALBERGO CAVALO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@albergo-cavalo.be.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ALBERGO CAVALO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


ALBERGO CAVALO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


www.albergo-cavalo.be bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


ALBERGO CAVALO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Sint-Laureins valt onder het arrondissement van Vredegerechten Oost-Vlaanderenmetzetle in Opgeëistenlaan 401/M - lokaal 524 - 9000 Gent

 

PRIVACYBELEID

 

ALBERGO CAVALO hecht alle belang aan uw privacy. De verantwoordelijke voor de verwerking respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan ons hebt doorgegeven.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


In het contactformulier vragen we naar je voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor administratieve afwerking van onze service, hebben wij ook uw adres nodig. Bedrijven die van onze diensten wensen gebruik te maken, bezorgen ons de relevantie informatie betreffende het bedrijf (maatschappelijke zetel, naam verantwoordelijke en BTW nummer). De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen (deels of in zijn geheel) voor volgende doeleinden worden gebruikt:


  • contactopname voor het opvolgen van uw vraag/reservatie
  • het opstellen van offerte, factuur en/of ander betaalbewijs
  • het doorsturen van foto's of bestellingen (*)
  • het opmaken en doorsturen van cadeaubonnen (*)
  • opslag in ons klantenbestand
  • doorsturen van relevante updates, aanbiedingen en/of andere informatie (1)
  • archievering in onze boekhouding
  • aangifte van intracommunautaire handelingen bij het BTW kantoor (*)


(* indien van toepassing)


ALBERGO CAVALO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, dit met uitzondering van uw naam en e-mailadres, welke we maximum 10 jaar bewaren voor het doorsturen van (1). U beschikt over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie of het verwijderen van uw persoonsgegevens uit ons klantenbestand.
U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Het volstaat om ons hiervan (na afhandeling van de administratie rond uw order) op de hoogte te brengen via e-mail.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ALBERGO CAVALO gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

ALBERGO CAVALO kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.


BEELDMATERIAAL


Tijdens de activiteiten worden door ALBERGO CAVALO regelmatig foto's of videobeelden gemaakt, dit ofwel op vraag van de klant zelf of voor in het kader van promotioneel materiaal voor onze onderneming. Klanten worden hier evenwel vooraf rond geconsulteerd en de beelden worden enkel mits toestemming gepubliceerd. Dit materiaal kan ook op externe social-media worden gedeeld (Facebook, Instagram, you Tube).


Heeft u nadien echter gegronde redenen om alsnog niet herkenbaar op onze site (of social-media pagina's) in beeld te komen, volstaat het om ons hiervan per mail op de hoogte te brengen en uw bezwaar te motiveren. ALBERGO CAVALO doet er alles aan om de publicatie zo snel mogelijk te verwijderen. Niet gepubliceerd materiaal wordt door ons gearchiveerd of vernietigd.

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u
bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit