Personal life

stress - nature

hippo - coach

VIND KRACHT IN JEZELF

SITUERING


We leven in een tijd waarin veranderingen zichzelf in snel tempo opvolgen. Onze samenleving stelt onverbiddelijke eisen op allerlei gebied. Mensen moeten al van in kleuterschool presteren, moeten beantwoorden aan materiële normen en worden naar een fysiek ideaal keurslijf gedwongen via allerlei media-kanalen en onrealistische rolmodellen. Men zou zich van minder vragen gaan stellen, zich onder druk gezet voelen en compleet aan zichzelf gaan twijfelen met alle gevolgen van dien.

Mensen die het opkroppen worden gevoelig aan burn-out, depressies en nog veel erger. Mensen die het uit hun systeem willen gooien vinden helaas niet uitzonderlijk een uitlaatklep in agressie. 


Gelukkig zijn er ook andere uitlaatkleppen zoals sport en ontspanning, creativiteit of gewoon: een goede babbel...


Zaakvoerder Geert Huyghe is ervan overtuigd dat iedereen over de gave beschikt om medemensen te kunnen helpen. Hij gaat ervan uit dat levenservaring van de ene mens een antwoord kan zijn op de problemen van een ander. Hij gelooft dat moeilijke emoties zoals rouwen na een sterfgeval, de onmacht na een breuk, de radeloosheid na een trauma, enz. universele gegeven zijn waarmee iedereen vroeg of laat te maken krijgt. Ze horen bij het leven en verzachten door ze met anderen te delen. 


Alleen: in deze jachtige tijden is het vinden van een platform dat ruimte geeft om gevoelens te uiten niet altijd eenvoudig. 

INDIVIDUËLE COACHING


We benadrukken met klem dat ons aanbod geen alternatief biedt voor medische en/of psychische problematiek! We zijn niet bevoegd om diagnoses te stellen, noch behandelingen uit te voeren. Onze manier van coachen is puur gericht op dialoog om voor jezelf tot inzichten te komen. Meer lezen.

We vertekken vanuit een gesprek met als doel tot één of meerdere werkpunten te komen. Dat kan bv. gaan over weinig zelfvertrouwen, angst, stress, rouw, verwerking enz. Vervolgens gaan we over tot gerichte oefeningen waarin de natuurelementen en de dieren op het terrein een belangrijke rol spelen. Alles verloopt in onderling overleg, volgens jouw aangeven en voorkeuren.

PRAKTISCH


Individuele coaching kan enkel op vraag. We starten met een inloopgesprek waarin we jouw vraagstelling afbakenen. We zoeken samen naar een mogelijk traject en bepalen in onderling overleg de duur en frequentie van het aantal sessies.


Elke sessie duurt ongeveer 90 minuten en kost €75.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, gelieve ons te contacteren via info@albergo-cavalo.be.

HIPPOTHERAPIE


Het uitgangspunt van hippotherapie is doelgericht werken aan problemen van fysieke, psychische, orthopedagogische of sociale aard. Hippotherapie maakt meestal deel uit van een breder behandelingsplan om doelgericht de levenskwaliteit van betrokkenen cliënten te verbeteren. 

Onze paarden en faciliteiten zijn op afspraak beschikbaar voor professionele hulpverleners en hun cliënten. Wijzelf staan ter beschikking voor ondersteuning, maar zijn niet bevoegd om vanuit een erkend kader hippotherapie in de letterlijke zin van het woord aan te bieden.

INTRODUCTIE IN HIPPOTHERAPIE


Een paard is een groot, sterk en indrukwekkend dier. Maar met de juiste aanpak en het juiste ritme laat het zich door ons, mensen leiden. Dat gegeven heeft op zich al een grote impact op het zelfvertrouwen en zelfbeeld.


Zaakvoerder Geert Huyghe ondervond aan de lijve het helende effect van hippotherapie en beschrijft het als een complete psychische transformatie na een zware periode. Zijn ervaringen en de visie van Albergo Cavalo scheppen gelegenheid om geïnteresseerden kennis te laten maken met de basisprincipes en het effect van hippotherapie.

 

Onze aanpak helpt bij het overwinnen van angsten, is een manier om meer zelfvertrouwen krijgen, helpt bij stressgerelateerde problemen, ondersteunt het plaatsen van rouw en verlies, enz. Het contact met de paarden en de bijhorende dialoog brengen onze deelnemers tot inzichten die helpen om persoonlijke problemen aan te pakken. We creëren in dialoog de ideale omstandigheden om deelnemers op hun eigen tempo in zichzelf te laten groeien.


Inhoudelijk kunnen deze sessies variëren van verzorging van de paarden, contact en toegankelijke oefeningen op maat van de klant. Meer lezen.

PRAKTISCH


  • een sessie duurt 90 minuten en bestaat uit een kennismakingsgesprek waarin we het verloop van de activiteit bespreken
  • prijs individudeel: € 75
  • groepssessies vanaf 3 tot max. 10 personen kosten € 75 p.p. 
  • drankje inbegrepen